Tag Archives: Erlang

Functional, message passing, parallel patterns in Erlang

Is there exists any? Isn’t functional languages expressive enough to don’t bother with patterns? I won’t give another rant about that topic. Interested people i encourage to look very fun and insightful presentation Functional Design Patterns by Aino Corry on … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Nauka myślenia w języku Erlang

Odkurzyłem trochę moją umiejętność posługiwania się językiem Erlang poprzez rozwiązywanie problemów z Projektu Euler. Dotąd skupiałem się na jego wsparciu dla wymiany komunikatów, systemów rozproszonych czy też na wzorcach komunikacji (behaviours). Doskwierała mi świadomość braku umiejętności pisania zgodnie z duchem … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment